Skip to content ↓
Feel Amazing In Respectful Fairfield
Inspiring and Encouraging
Learning and Development

Welsh Apps

 

There are Welsh language and bilingual Apps available to help children live, learn and enjoy Welsh.

Please explore the various apps below.... 

Campau Cosmig 

 

Cyfres o dros chwedeg o gemau yn Gymraeg wedi eu datblygu i ddysgu a gwella geirfa Cymraeg.

A series of sixty plus mini-games in Welsh designed to teach and improve Welsh vocabulary and skills.

https://apps.apple.com/gb/app/campau-cosmig/id1031562099
 

 

 Ap Geiriaduron

 

Mae’r Ap Geiriaduron yn cynnwys y geiriadur cyffredinol Cysgair, a hefyd y geiriaduron termau safonol ar gyfer ysgolion a cholegau addysg bellach Cymru, Y Termiadur Addysg. ac ar gyfer prifysgolion Cymru, Geiriadur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r geiriaduron hyn i gyd yn rhai Saesneg-Cymraeg/Cymraeg Saesneg all-lein lle nad oes arnoch angen cyswllt gwe i’w defnyddio.

 

The Ap Geiriaduron contains the Cysgair general dictionary, as well as the standardised terminology dictionaries for schools and further education colleges in Wales, Y Termiadur Addysg, and for Universities in Wales, Geiradur Termau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. All these dictionaries provide English-Welsh/Welsh-English entries and can be used offline in case you do not have an internet connection.

https://apps.apple.com/gb/app/ap-geiriaduron/id570171569
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cysgliad.android.apGeiriaduron&hl=en_GB
 

BYD CYW
Cover art 

Wedi’ selio ym myd lliwgar brand meithrin S4C, mae’r ap yn cynnwys gwahanol ardaloedd i blant chwarae a fforio gyda’u hoff gymeriadau. Mae gweithgaredd arbennig i bob ardal, a llond lle o bethau i chwarae â nhw - felly cofiwch dapio popeth ar y sgrin i ddod â’r byd yn fyw.

Based in the colourful world of S4C’s preschool brand, the Cyw app features different play zones for kids to explore with their favourite Cyw characters. In each zone is a special activity and loads of things to interact with - so be sure to click on everything to bring the characters and the world to life!

https://apps.apple.com/gb/app/byd-cyw/id1208535944
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thud.bydcyw&hl=en_IE

aR Y FFERM 

 

Hwyl wrth chwarae ar y fferm gyda Alun yr Arth a'i ffrindiau. Chwech o weithgareddau addysgol hwyliog.

Six fun interactive educational games in Welsh for young learners

 

https://apps.apple.com/gb/developer/tafol-cyf/id1073052009
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rantmedia.alunyrarth&hl=en_GB

 

Please see the PDF file below for information on BBC Bitesize - Welsh Second Language.